Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.10.
2017
SPOLOČENSKÝ PROTOKOL A BUDOVANIE PROFESIONÁLNEHO IMIDŽU
Kategória: semináre Vydané dňa:08.09.2017 (20x prečítané)
Program:

1. Čo je to spoločenský protokol a jeho pravidlá
ako vnímame spoločenský protokol – v spoločnosti si nie sme všetci rovní – správanie sa,
predstavenie, zoznamovanie, podávanie rúk a spoločenské pravidlá
2. Etiketa a protokol na každý deň
etiketa v kancelárii – prijímanie návštevy, vizitky, dary, pracovné a spoločenské udalosti
3. Pracovné udalosti a prezentácia firmy navonok
pracovné rokovania, prezentácia firmy, VIP návštevy a zahraničné návštevy – organizácia a
zabezpečenie podľa protokolu, precvičenie zásad na príkladoch
4. Budovanie profesionálneho imidžu krok za krokom
Čo je to imidž, ako vytvárame imidž a prečo je imidž dôležitý, ako rozdeľujeme imidž a aké sú
základné zásady jeho budovania, ako vytvoriť osobnostný imidž – prejavy, správanie, obliekanie,
prezentácia, vytváranie/budovanie mena ako značky
5. Imidž a emócie, Imidž a FB, Imidž a Internet
Ako si vytvoriť správny imidž v elektronických médiách, ktorí imidž predáva a čo je dôležité vedieť z
pohľadu zásad elektronickej etikety
13.00-14.00 prestávka, obed
6. Imidž – emailová, telefonická a textová komunikácia
Typy a triky, ako správne imidžovo zaujať, ako si vytvárať imidž dôveryhodnej osoby,
ako vytvárať a podporovať imidž firmy, ktorej sme zamestnancom, zásady a princípy

Lektorka: Ing. Dr. Nora Lauková

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 60 € s DPH
Nečlen SOPK: 84 € s DPH

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška
Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komora
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora