Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.09.
2017
DUÁLNE VDELÁVANIE II
Kategória: semináre Vydané dňa:07.09.2017 (52x prečítané)
Program:
1. Systém duálneho vzdelávania – nová forma účasti zamestnávateľa na odbornom vzdelávaní a príprave na povolanie, výhody pre zamestnávateľa.
2. Štatistika už zapojených zamestnávateľov do Systému duálneho vzdelávania v Žilinskom regióne a prehľad študijných a učebných miest v systéme duálneho vzdelávania v Žilinskom regióne.
3. Procesy a termíny vstupu zamestnávateľa do duálneho vzdelávania.
4. Daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní.
5. Organizácia, plánovanie a riadenie duálneho vzdelávania u zamestnávateľa. ŠIOV - Ing. Dušan Haluška, MBA, koordinátor SOPK pre systém duálneho vzdelávania
6. Praktické skúsenosti už zapojených zamestnávateľov do Systému duálneho vzdelávania v Žilinskom regióne:
Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín – Ing. Vladimír Toman, konateľ
KIA Motors Slovakia, s.r.o., Ing. Juraj Hammer, Education & Training Department
7. Diskusia

Účasť na seminári je bez poplatku.

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Mgr. Anna Cabajová
tel.: 041/7235 103, -655
e-mail: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komora
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora