Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
19.12.
2017
POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2017 A LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2018
Kategória: semináre Vydané dňa:07.09.2017 (106x prečítané)
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny. Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po Novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2018 schválené v Národnej rade.

Program:

1. Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2018
- minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
- odvody SZČO v roku 2018
- valorizácia dôchodkov a zvyšovanie dôchodkového veku
- zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej
- ďalšie zmeny v sociálnom poistení
- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018
- podiely na zisku – zdanenie podielov na zisku za rok 2017
- nezdaniteľné časti a daňový bonus v roku 2018
- zmeny v Zákonníku práce a zákone o nelegálnej práci
- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

2. Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)
- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny
- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018
- „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien
- „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“
- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
- „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018
- venovanie 2% (3%) za rok 2017,
- zamestnanecká prémia za rok 2017
- nezdaniteľné časti za rok 2017 – daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady
- tlačivá daňových priznaní FO za rok 2017

3. Diskusia
V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.
Zmena a doplnenie programu vyhradené.

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 72 € s DPH
Nečlen SOPK: 78 € s DPH

V cene je zahrnutý obed a občerstvenie počas seminára a rozsiahly pracovný materiál (cca 100 str.), do vyčerpania zásob publikácia Mzdárske zákony 2017.

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komora
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora