Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
28.09.
2017
ZÁKONNÍK PRÁCE 2017/2018
Kategória: semináre Vydané dňa:07.09.2017 (20x prečítané)
Lektor: RNDr. Jozef Mihál

Program:

1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca
- povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
- vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
- povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
- povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
- modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

2. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku
- zamestnávanie občanov iných členských krajín
- zamestnávanie občanov tretích krajín
- daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

3. Závislá práca
- pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
- spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka...
- nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

4. Pracovný čas
- rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
- konto pracovného času
- pružný pracovný čas
- práca nadčas

5. Informácia o pripravovaných legislatívnych zmenách

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV: 84 € s DPH
Nečlen SOPK: 90 € s DPH

V cene je zahrnutý obed a občerstvenie počas seminára a publikácie: Mzdárske zákony 2017, Odvody, Zákonník práce (komentár), Materská.

KONTAKT:
Žilinská RK SOPK
Anna Cabajová
T: 041/7235 103, -655
E: sekcieza@za.scci.sk

Pozvánka, prihláška

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komora
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora