Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
12.03.
2019
VÝROČNÉ ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SOPK ŽRK
Kategória: Informácie Vydané dňa:12.03.2019 (2135x prečítané)
Dňa 12. marca 2019 sa v zasadačke ŽRK SOPK konalo Výročné zasadnutie Zhromaždenia delegátov Žilinskej regionálnej komory SOPK.Okrem členov Zhromaždenia delegátov ŽRK SOPK sa rokovania zúčastnili (zľava) Ján Mišura- riaditeľ ŽRK SOPK, Milan Vašanič - predseda predstavenstva ŽRK SOPK, Peter Mihók - predseda SOPK,
Martin Hrivík - generálny tajomník SOPK a Július Kostolný - podpredseda predstavenstva SOPK.Zúčastnení delegáti odsúhlasili Výročnú správu a plnenie rozpočtu ŽRK SOPK za rok 2018 a schválili Plán aktivít a rozpočet ŽRK SOPK na rok 2019.Predseda SOPK Peter Mihók odovzdal Čestné uznanie SOPK pánovi Tadeuszovi Donocikovi (zľava) Ján Mišura - riaditeľ ŽRK SOPK, Milan Vašanič - predseda predstavenstva ŽRK SOPK,
Tadeusz Donocik - čestný predseda Regionálnej hospodárskej komory Katowice, viceprezident Krajowej Izby Gospodarczej Warszawa, Peter Mihók - predseda SOPK.


Za mimoriadne úspešný štart v podnikaní a kontinuálny rast na poľskom trhu odovzdal predseda predstavenstva ŽRK SOPK pán Milan Vašanič ocenenie spoločnosti GreenWay Infrastructure s.r.o.
(zľava) Stanislav Kučírek - predseda Slovensko-poľskej obchodnej komory, Ján Mišura- riaditeľ ŽRK SOPK, Ivan Hyžák - business development manager spoločnosti GreenWay Infrastructure s.r.o.,
Milan Vašanič - predseda predstavenstva ŽRK SOPK.

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:www.eufin.orgREALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora