Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
06.03.
2020
VÝROČNÉ ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SOPK ŽRK
Kategória: Informácie Vydané dňa:06.03.2020 (2572x prečítané)


Dňa 6. marca 2020 sa v zasadačke ŽRK SOPK konalo Výročné zasadnutie Zhromaždenia delegátov Žilinskej regionálnej komory SOPK.Okrem členov Zhromaždenia delegátov ŽRK SOPK sa rokovania zúčastnili (zľava) Ján Mišura- riaditeľ ŽRK SOPK, Milan Vašanič
- predseda predstavenstva ŽRK SOPK, Peter Mihók - predseda SOPK a čestný predseda Svetovej komorovej federácie MOK,
Martin Hrivík - generálny tajomník SOPK a Vladimír Bakeš - člen Dozornej rady SOPK.Rokovanie viedol pán Milan Vašanič, ktorý pozitívne zhodnotil činnosť SOPK v Žiline, zrealizované vzdelávacie aktivity, projekty
a misie pre podnikateľov, činnosť sekcie odborného vzdelávania a sekcie kultúry a Slovensko-poľskej obchodnej komory.Zúčastnení delegáti odsúhlasili Výročnú správu a plnenie rozpočtu ŽRK SOPK za rok 2019 a schválili Plán aktivít a rozpočet ŽRK SOPK na rok 2020.Druhej časti rokovania sa zúčastnili hostia (sprava): Peter Dobeš - podpredseda ŽSK a Barbora Birnerová - druhá zástupkyňa primátora
mesta Žilina. Prítomní členovia ZD ŽRK SOPK diskutovali o aktuálnej ekonomickej a hospodárskej situácii na Slovensku i v zahraničí.

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajovPREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora