Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK
08.03.
2017
VÝROČNÉ ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV SOPK ŽRK
Kategória: Informácie Vydané dňa:11.03.2017 (1291x prečítané)
Dňa 8. marca 2017 sa v zasadačke ŽRK SOPK uskutočnilo Výročné zasadnutie
Zhromaždenia delegátov Žilinskej regionálnej komory SOPK.
Okrem podnikateľov Žilinského kraja zvolených do ZD ŽRK SOPK sa rokovania zúčastnili (zľava) Ján Mišura - riaditeľ ŽRK SOPK,
Dušan Haluška - predseda predstavenstva ŽRK SOPK, Peter Mihók - predseda SOPK, Martin Hrivík - generálny tajomník SOPK,
Július Kostolný - podpredseda SOPK, Ján Líška - člen Dozornej rady SOPK.Zúčastnení delegáti odsúhlasili Výročnú správu a plnenie rozpočtu ŽRK SOPK za r. 2016 a schválili Plán aktivít a rozpočet ŽRK SOPK na r. 2017.ZD ŽRK SOPK na svojom ustanovujúcom zasadnutí pre VI. volebné obdobie na roky 2017-2022
zvolilo za predsedu predstavenstva ŽRK SOPK pána Ing. Milana Vašaniča, PhD. zo spoločnosti SAROR BROKER, a.s. Žilina.
Podpredsedami predstavenstva ŽRK SOPK zostali Ing. Pavel Balcárek a Ing. Anna Strečková.
Predseda komory si vypočul príspevky podnikateľov do diskusie, napr. k odbornému vzdelávaniu, k infraštruktúre, k legislatíve, k cenám energií, atď.

Zdroj článku: SOPK, Žilinská regionálna komoraInformácia o ochrane osobných údajov
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora