Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: 041/7235655, č.faxu: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk
:: Regionálne komory SOPK

Kontakty - Žilinská regionálna komora:

Úradné hodiny: pracovné dni 08:00 - 16:00


sekretariát riaditeľa
Ján Mišura
- riaditeľ
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 655
email: sekrza@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235653
sekretariát riaditeľa
-
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 655
email: sekrza@za.scci.sk č.faxu: +421 41 7235 653
Vzdelávanie, Sekcia ODCV
Anna Cabajová
- manažér pre vzdelávanie
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 103
email: sekcieza@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235653
zahraničné odd.
Róbert Vydra
- teritorialista, zahraničné vzťahy
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 102
email: zahrza@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235102
odd. cestovného ruchu
Branislav Čulák
- oddelenie cestovného ruchu, projekty, agentúra SOPK
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 101
email: viator@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235653
ved. oddelenia členskej základne a informatiky
Jozef Štrbák
- IT manažér
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 103
email: clenza@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235653
colno-certifikačné odd.
Katarína Machovičová
- colná agenda, ATA karnety, poradenstvo, semináre, konzultácie, projekty
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7646 966
email: colneza@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235653
ekonomické odd.
Anna Muziková
- ekonomika, hospodárska správa, knižnica, predaj publikácií
Adresa: Hálkova 31, Žilina, 010 01
č.tel.: +421 41 7235 101
email: ekonomza@za.scci.sk č.faxu: + 421 41 7235653
colno-certifikačné odd., kancelária Ružomberok
Anna Kohútová
- ATA karnety, overovanie, colná agenda
Adresa: Scota Viatora 4, Ružomberok, 034 01
č.tel.: +421 44 4321 606
email: sopkrbk@za.scci.sk
PREBIEHAJÚCE PROJEKTY:

www.eufin.org


REALIZOVANÉ PROJEKTY:
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora